लाग्यो बर्खा सबै थोक्कि, पणि गै चुचाट!

रेडियो मेलौली
अषाढ २२ मगंलबार,२०७८

लेता माटा शीत खेल्लु , असजी काम छ।
ठौर ठौर गणा खुनलान, रोपाइ धुमधाम छ।।

कच्यारैनी हिट्टु पड्या, हलो तानी कन।
भौउतै दुख छ अच्याल, बण बल्लुन पन।।

न बिछौँनाई गद्दा रजैंइ ,न ओडाइ मन्णिछ।
पानी भन्णु लाग्याको लाग्याइ,भौतै ठन्णिछ।।

दिन दिनै लाग्द पस्यो,पानी बडि बडि।
नैत घर नै महल, चुन लाग्या झुपडी ।।

रुजि दरुवाँ खतम भैर्यान, तिनाँ तिनाँई छन।
भउतै आपत हुनि ,आगो बल्लाइ पन।।

रोस्या चुला सेउद आइरनी ,सेउदिरैछन् भड्डि।
सलैइ पन सेउदी रनि,तैबत नाइ पड्डी।।

पाखो चुइ घर भितर ,भोल आइरन्छे।
उदरी पर जान्या होकि ,भउतै डर हन्छे।

नैत हम्रा बिजुली बत्ती ,छन हम्रा सोलार।
नान उज्यालो रात हुन्थ्यो ,घाम पण्याका तार।।

घाम पण्या बलप बल्य्या ,तबै घाम प्यारो।
अच्यालत चुप च्यापभै, अन्यारो अन्यारो।।

कन्जाइ न टावर आउँना ,मोबाइलका फल्या
छन टावर याँत हजुर,घामैं बठेई चल्या।।

घामैं पण्या चार्ज हुन्थ्यो, सबका घर घर।
मोबाइल बन्द सब्का,चार्ज नहौइ वर।।।

घाम पण्याका दिनुँन त, लैइझान्या बन।
गोठका गोर बाख्रा पन, गोठा गोठै छन।।

ओस लाग्दी गणा खुन्लान,घास कट्टाइ पन।
पानी लग्या कतिदिन भैग्या, भोका भोकाई छन।।

जत्तेइ तत्तेइ तिनौइ तिनो, क्या चरन्या हन।
रुल्ल रुल्ल मुख तक्दा, बन लैग्या तन।।

यैइ तिर उइतिर हेर्यो, पानीकी सुसाट।
लाग्यो बार्खा सबै थोक्कि ,पणि गैइ चुचाट।।

पारस भट्ट प्यासी
मेलौली नगरपालीका–०२ सेलि बैतडी

Leave A Reply

Your email address will not be published.